Тютюнопушене и захарен диабет

Тютюнопушене и захарен диабет

Тютюнопушене и захарен диабет

“Няма нищо по-лесно от това да спрете цигарите.

Аз самият съм го правил над 100 пъти.”

Марк Твен


Тютюнопушенето се очертава като най-масовата форма на битова интоксикация  и се счита за най-разпространената наркомания в света.

По данни на Световната здравна организация (СЗО), всяка година над 5.6 милиона души в целия свят умират преждевременно от заболявания, следствие на тютонопушенето.

Ако подобни тенденции се запазят, през 21 век тютюнопушенето ще е причина за смъртта на около 1 милиард  души. Много от бъдещите жертви на тютюнопушенето днес са деца, което означава, че близо 250 милиона настоящи здрави деца и юноши, за период от 30 години, ще бъдат засегнати от преждевременна смъртност, вследствие на тютюна. През последните години то убива по един на всеки 10 възрастни по целия свят. Очакванията са, че към 2030 година тази цифра ще нарастне до 1 на всеки 6, т.е. ще причинява повече от 10 милиона смъртни случаи годишно.

Ежедневно 80 до 100 хиляди млади хора по света започват да пушат.

Данните за тютюнопушенето сред българските младежи са тревожни, като статистиката сочи, че 37% от населението на възраст между 15 и 24 години са пушачи. Юношите в България между 15 и 16 годишна възраст са на четвърто място по тютюнопушене според проучване обхванало 36 страни. Момичетата пушат по-често от момчетата.

По данни на Европейски проект за изследване на алкохола и наркотиците в училищата, 66.4% от 16 годишните в България са пробвали цигара, като близо 38% от тях са пушили през последните 30 дни.

1. Влияние на тютюнопушенето върху здравето

Тютюнопушенето уврежда здравето на всеки човек, но никотинът може да бъде особено опасен за хората със захарен диабет.

Под негово въздействие надбъбречните жлези отделят голямо количество адреналин в кръвта, което довежда до редица неблагоприятни промени:

 • повишаване на кръвното налягане
 • учестяване на сърдечната дейност
 • повишаване на консумацията на кислород от сърцето
 • увеличаване на кръвната захар
 • извличане на калций от костите и други

Тютюнопушенето увеличава риска от възникване на захарен диабет тип 2, но води до влошаване на гликемичния контрол и при захарен диабет тип 1. Пушачите с диабет имат сериозни здравни рискове от:

 • сърдечни и бъбречни заболявания
 • намален кръвоток в долните крайници, който може да стане причина за възникване на язви, инфекции и ампутация
 • ретиниопатия
 • увреждане на приферните нерви - периферна невропатия

2. Влияние на тютюнопушенето върху контрола на кръвната захар

Основна цел при лечението на пациентите с инсулинозависим захарен диабет е предотвратяване на микроваскуларните /на малките кръвоносни съдове/ усложнения, т.е на диабетната нефро-, невро- и ретинопатия, тъй като именно те са в основата на повишената заболеваемост и смъртност.

Един от факторите с доказано значение за намаляване възникването и напредването на микроваскуларните усложнения е стриктният контрол на нивото на кръвната захар.

Известно е, че по време на юношеството често има влошаване на метаболитния контрол, вследстиве на редица фактори, като:

 • непостоянен режим на хранене и физическа активност
 • пропускане на инсулинови инжекции
 • хранителни разстройства /булимия, анорексия/
 • хормонални промени
 • поведенчески промени с риск от придобиване на вредни навици, като употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене

В този смисъл, тютюнопушенето представлява потенциален обратим рисков фактор, който води до по-лош гликемичен контрол и повишена честота на микроваскуларните усложнения сред пациентите с инсулинозависим захарен диабет.

Пушачите с диабет имат по-високи нива на гликиран хемоглобин (НbА1с), в сравнение с непушачите със захарен диабет. Това се дължи най-вече на никотина в цигарите, който дори в ниска доза, може да увеличи НbА1с с около 1.8 %.

Увеличението на гликирания хемоглобин е дозозависимо и нараства с изпушването на повече цигари. Много високите дози никотин могат да доведат до нарастване на кръвната захар с 34.5 %.

Тютюнопушенето модулира инсулиновото действие и води до развитие на инсулинова резистентност, която от своя страна е свързана с повишена сърдечно-съдова заболеваемост.

Това обяснява факта, че пушачите със захарен диабет имат 2 пъти по-висок риск от намалена преживяемост и смъртност, в сравнение с непушачите.

Рискът от развитие на усложнения при съчетанието на захарен диабет и тютюнопушене е 14 пъти по-висок в сравнение със самостоятелното действие на тези фактори, т.е. при захарен диабет без тютюнопушене или при пушачи без захарен диабет.

Редица проучвания сочат, че тютюнопушенето се явява независим рисков фактор за появата и прогресията на началното бъбречно увреждане при инсулинозависим захарен диабет - микроалбуминурията, както и за напредването на диабетната ретинопатия и невропатия.

Диабетната нефропатия е прогресиращо бъбречно заболяване, което се характеризира с постоянно увеличено ниво на албумин в урината, артериална хипертония /високо кръвно налягане/ и намалена филтрация през бъбреците. В около 35 % от случаите тя прогресира до терминална бъбречна недостатъчност, с необходимост от хемодиализа и е водеща причина за инвалидизиране и смъртност сред младите хора с инсулинозависим захарен диабет.

Тютюнопушенето е в правопропорционална зависимост с развитието на персистираща микроалбуминурия, както и напредването й до изявена нефропатия при пациентите със захарен диабет тип 1.

Диабетната нефропатия е значително по-честа сред пушачите и екс-пушачите в сравнение с непушачите.

Връзката между тютюнопушенето и диабетната ретинопатия е по-слабо проучена в сравнение с другите микроваскуларни усложнения на диабета.

Диабетната ретинопатия е следствие на увреждане малките съдове на ретината при лош контрол на заболяването, с постоянно високи нива на кръвната захар. Рядко се наблюдава преди 13 годишна възраст, но през юношеството рискът от развитие на прогресираща и застрашаваща зрението ретинопатия е значително по-висок в сравнение с възрастните, което вероятно е свързано с настъпващите промени в хормоналния статус. Прогресията може да бъде бърза, особено при пациентите с лош гликемичен контрол и да доведе до слепота.

Връзката между тютюнопушенето и рискът от развитие и напредване на диабетна ретинопатия не е така ясно установена за разлика от нефропатията. Според проучването EURODIAB тютюнопушенето представлява рисков фактор за развитие и прогресия на ретинопатия при пациентите със захарен диабет тип 1, докато според други проучвания то не представлява съществен рисков фактор. Въпреки липсата на категорични доказателства за звисимостта между тютюнопушенето и диабетна ретинопатия, все пак понастоящем то се счита за потенциален рисков фактор, имайки предвид доказаната му роля за повишен сърдечно-съдов риск, засягащ както големите, така и малките кръвоносни съдове.

3. Какви промени настъпват с преустановяване на тютюнопушенето?

 • След 20 минути сърдечната честота и пулсът ще се понижат
 • След 12 часа нивата на въглероден оксид /СО/ в тялото ще се възвърнат до нормалните си стойности
 • След 2 седмици до 9 месеца ще настъпи подобрение на кръвообръщението и функцията на белите дробове
 • След 1 година сърдечно-съдовият риск ще намалее 2 пъти
 • След 5 години рискът от мозъчен инсулт ще се изравни с риска при непушачите
 • След 10 години рискът от белодробен карцином ще намалее с 2 пъти. Заедно с него ще намамалее и рискът от карцином на  устната кухина, хранопровода, пикочния мехур, маточната шийка и простатата
 • След 15 години рискът от сърдечен инфаркт ще се изравни с този при непушачите