Тестостерон и агресия при мъжете

Тестостерон и агресия при мъжете

Тестостерон и агресия при мъжете

Атавстични остатъци от агресивно поведение, които преобладават при животните и са пряко свързани с тестостерона, се запазват и у човека. Макар, че са отслабени и потиснати от социални и семейни фактори, те все още се проявявяват в различни форми и степени - от мисли, гняв, словесна агресия и конкуренция до доминиране чрез физическо насилие. Тестостеронът играе значителна роля във възбудата на тези поведенчески изяви в центровете на мозъка, свързани с агресията, както и за развитието на мускулната система, която е необходима за тяхната реализация. Редица проучвания доказват, че нивата на тестостерон са по-високи при лица с агресивно поведение, като например у затворници, извършили тежко престъпление. Няколко проучвания също така показват, че нивото на тестостерон нараства по време на "агресивни" фази по време на спортни игри.


Агресивното поведение възниква в мозъка чрез взаимодействие от една страна между подкоровите структури в амигдалата и хипоталамуса, в които се пораждат емоциите и от друга страна, перифронталните познавателни центрове, където емоциите се възприемат и контролират. Образуването на тестостерон в тези мозъчни структури е с много по-голямо значение във възбудата на агресивно поведение, в сравнение с тестостеронът, който се образува в тестисите и достига в мозъчните структура чрез кръвта. Въздействието на тестостерона върху мозъка започва през вътреутробното развитие на човека. Още през 4-5-ти месец на бременността, започва увеличаване на нивото на тестостерона на плода, което достига нива като при възрастни мъже и предизвиква анатомични и организационни промени в мозъка на фетусите от мъжки пол. Дори в още по-ранните етапи на развитие на ниво ДНК, броят на повтарящата се комбинация от цитозин-аденин-гуанин (ЦАГ) базите в гените на рецепторите за тестостерон, изглежда играе роля в изявата на агресивно поведение. Мъжете с по-малко ЦАГ повторения в гените имат повече активни рецептори и съответно по-засилено действие на тестостерона.