Растеж и развитие на децата

Растеж и развитие на децата

Растеж и развитие на децата

Нормалният растеж на децата се характеризира със сравнително широк диапазон от норми за ръст, тегло и растежна скорост. Всеки етап в развитието на детето се характеризира с различна скорост на растеж:

 • Изключително бърз темп на растеж през вътреутробното развитие
 • Забавяне на растежа, непосредствено след раждането

   

 • Удължен период на растеж в ранната детска възраст
 • Предпубертетна фаза на забавен растеж
 • Бурно израстване през пубертета – пубертетен растежен скок

Достигнатият краен ръст на всеки индивид зависи от това, дали е напълно реализиран генетичния потенциал на родителите. Той се влияе от начина на хранене, от хормонални фактори и от фактори на средата на живот.

Растежът през вътреутробното развитие зависи от редица външни и вътрешни фактори:

 • ниво на инсулина на плода
 • инсулиноподобен растежен фактор – 1 (ИРФ-1) на майката
 • плацентарния растежен хормон

Други фактори, които регулират растежа на плода са феталния ИРФ-1, ИРФ-2, ИРФ-свързващ протеин 3, епидермалния растежен фактор, фибробластния растежен фактор и други.

1. МЕХАНИЗМИ НА РАСТЕЖА

1. 1. Телесен растеж:

 • на ембриона и фетуса:

През първите 5 месеца на бременността, дължината на плода е равна приблизително на месеците умножени по 2. След 5-я месец – броя на месеците умножени по 5.

 • при новородено:
  • Ръстът на новородено в термин е средно 49-52 см. за момичета и 50-53 см. за момчета
  • Телесното тегло е средно 2970 грама за момичета и 3100-3800 грама за момчета
  • Скоростта на растеж е средно 2 см на месец през първата година, като в края й детето е израснало с 20-25 см
  • От раждането до 6 месечна възраст кърмачето наддава с 600 -700 грама на месец и с 360 - 400 грама от 6 до 12 месечна възраст.
  • Обиколката на главата нараства с около 12 см. през първата година (от 35 на 47 см.)
  • На 4 месечна възраст обиколката на главата и гърдите се изравняват
    
 • От 3 до 10 годишна възраст е налице бавна, но устойчива скорост на растеж – 4 до 6 см. на година.
   
 • През пубертета има рязко израстване на височина – така наречения пубертетен растежен скок (ПРС):
 • При момичетата
  - Средната възраст на ПРС е на 12.0 ± 0.88 години.
  - Средният скок на растежа 9 ± 2.03 см. на година.
  - За три години момичетата израстват средно с 6 до 11 см. годишно, като през периода на ПРС увеличават ръста си с около 20 см
 • При момчетата
  - ПРС настъпва с около 2 години по-късно, в сравнение с момичетата, на средна възраст 14.0 ± 0.92 години.
  - Средният скок на растежа е 10.3 ± 1.53 см. на година
  - За три години момчетата израстват средно с 23 см.
  - Поради по-дългия период на растеж преди настъпването на пубертета и по-големия пубертетен растежен скок, окончателният ръст на момчетата е средно с 13 см. по-голям от ръста на момичетата.

Растежът е мултифакторен процес, характерен за детския организъм. Израстването след раждането е в резултат от взаимодействието на генетични фактори и фактори на средата на живот. Освен това голямо значение имат начина на хранене и нормалната функция на ендокринната система. Генетичните фактори определят темпото на растеж и крайния ръст. Обичайно крайният ръст на децата се движи близо до този на неговите родители.

Генетичният растежен потенциал се определя от т.нар. прогнозиран краен ръст, който се изчислява по два начина:

1). Като средно родителски ръст в см по формулата:

за момчета = Р бащата + Р на майката +13
                                       2

за момичета = Р бащата + Р на майката -13
                                       2

2). Като таргетен ръст в SDSp:

SDSp на бащата + SDSp на майката
                       1,61

1.2. Скелетен растеж

1.3. Растеж на други органи и системи

1.4. Скорост на растежа

1.5. Хармоничност на растежа


2. ФАКТОРИ ПОВЛИЯВАЩИ РАСТЕЖА

2.1. Генетични фактори

2.2. Хранене

2.3. Хормонални фактори

2.4. Други фактори:

 • на обмяната на веществата
 • заболявания - на костната, мускулна или нервна система
 • социално-икономически фактори

 

3. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕЛЕСНИЯ РАСТЕЖ


3.1. Критерии на растежа

 • Ръст

 • Сегменти: горен /седалищна височина/ и долен сегмент

 • Периметри: обиколка на глава, обиколка на гърди, обиколка на корема, обиколка на предмишницата, обиколка на бедрото

 • Трансверзални диаметри: биакромиален, биилиачен, битрохантерен;

 • Пропорции на тялото: обиколка глава към обиколка гърди, телесни сегменти към общия ръст

3.2. Тегло

3.3.  Меки тъкани - чрез измерване на кожна гънка пред двуглавия мускул на мишницата, под лопатката на гърба, на корема над илиачната кост

 

  4. МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ХАРМОНИЧНОСТТА НА РАСТЕЖ

 • Графични

 • Стандартни отклонения

 • Морфограми

Индекс на стандартното отклонение на ръста (SDS)

 • Изчислява се като от измерения ръст в см. на детето се извади средния ръст за дадените пол и възраст и полученият резултат се раздели на индекса на стандартно отклонение. Обелязва се като SDSp. За нормален ръст говорим когато изчисления SDSp е в границите на ± 2 за дадените пол и възраст. Отклоненията в SDSp над ± 2 са патологични и трябва да се търси причината за по-високия или нисък ръст.
 • Нисък ръст - при SDSр = - 3
 • Нанизъм (джуджешки ръст) - при SDSр < - 4
 • Висок ръст - при SDSр = +3
 • Гигантизъм–при SDSр > +4

Честотата на изоставането в растежа (ИР) е сравнително висока. Наблюдава се при около 3% от децата. Една част от причините за ИР са известни и могат да се докажат чрез специфични изследвания. При близо 2 % от пациентите с нисък ръст причината остава неизяснена. В този случай говорим за т.нар. идипоатичен нисък ръст.

Едно дете с нисък ръст поставя редица въпроси пред лекаря:

 1. Патологичен ли е ръстът?
 2. Каква е причината за изоставане в растежа?
 3. Какви са възможностите за лечение?
 4. Каква е прогнозата по отношение на окончателния ръст?

 

5. Класификация на изоставането в растежа

5.1. НОРМАЛНИ ВАРИАНТИ НА НИСЪК РЪСТ

 • Конституционално изоставане в растежа и пубертетното развитие (КИРП)
 • Фамилен нисък ръст
 • Идиопатичен нисък ръст

5.2. ИЗОСТАВАНЕ В РАСТЕЖА ПРЕЗ ВЪТРЕУТРОБНОТО РАЗВИТИЕ

5.3. ИЗОСТАВАНЕ В РАТСЕЖА ПРИ МАЛАБСОРБЦИЯ (МАЛНУТРИЦИЯ) - при кистична фиброза (муковисцидоза), целиакия, автоимунен ентерит и други

5.4. ИЗОСТАВАНЕ В РАСТЕЖА ПРИ ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

 • Хипосоматотропизъм - дефицит на растежен хормон
 • Хипотиреоидизъм - намалена функция на щитовидната жлеза
 • Захарен диабет тип 1
 • Ранен пубертет
 • Хиперкортицизъм
 • Псевдохипопаратиреоидизъм и псевдо-псевдохипопаратиреоидизъм

5.5. ИЗОСТАВАНЕ В РАСТЕЖА ПРИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ:

 • на стомашно - чревния тракт
 • бъбречни
 • сърдечно-съдови
 • белодробни
 • хематологични
 • чернодробни

5.6. ИЗОСТАВАНЕ В РАСТЕЖА ПРИ ГЕНЕТИЧНИ И ХРОМОЗОМНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - в рамките на различни генетични синдроми

5.7. ИЗОСТАВАНЕ В РАСТЕЖА КОСТНИ ДИСПЛАЗИИ - нарушения в костното развитие

5.8. ИЗОСТАВАНЕ В РАСТЕЖА ПРИ ДИСМОРФИЧНИ СИНДРОМИ

5.9. ПСИХОСОЦИАЛЕН НАНИЗЪМ - най-често при отглеждане на деца в институции