Ниска кръвна захар през нощта (нощна хипогликемия)

Ниска кръвна захар през нощта (нощна хипогликемия)

Ниска кръвна захар през нощта (нощна хипогликемия)

Ниската кръвна захар (хипогликемия) е най-честото остро усложнение при хората със захарен диабет, които провеждат лечение с инсулин.
Ниската кръвна захар през нощта (нощната хипогликемия) представлява значителен проблем, както при децата, така и сред възрастните. Според проучването DCCT (The Diabetes Control and Complications Trial),  40 % от епизодите на тежка хипогликемия възникват през нощта.

В кои случаи се подозира нощна хипогликемия?

В 67 % от случаите епизодите на хипогликемия през нощта не се усещат от пациентите. Поради този факт, нощна хипогликемия  се подозира сутрин, по някои косвени признаци, защото пациентите не винаги се събуждат когато са налице симптомите на ниска кръвна захар, а е възможно и да са загубили усета си за хипогликемия.
Преживян епизод на ниска кръвна захар през нощта се подозира в следните случаи:
•    кошмарни и ярки сънища
•    неспокоен сън (симптом на измачканите чаршафи)
•    сутрешно главоболие
•    сънливост през деня
•    сутрешно сърцебиене
•    нощно изпотяванe
•    хронична умора
•    променливо настроение
•    нощно напикаване
•    ниски, но е възможно и високи кръвни захари сутрин, в няколко последователни дни

Кои са причините за нощна хипогликемия?

•    Висока доза на бавнодействащия (базален, нощен) инсулин
•    Инжектиране на по-висока доза бързодействащ инсулин на вечеря, по-специално за човешките инсулини, които имат продължителност на действие до 8 чàса
•    Ниско ниво на кръвната захар преди сън, без прием на въглехидрати или прием на недостатъчно количество храна
•    Пропусната вечеря или закуска преди сън, както и приема на по-малко от планираното за съответната доза инсулин количество въглехидрати
•    По-продължително и интензивно от обичайното физическо натоварване през деня, особено в следобедните часове и/или надвечер. Рискът от спадане на кръвната захар в тези случаи е по-висок през първата половина на нощта.
•    След консумация на алкохол
•    В оздравителния  период след боледуване, когато временно е била завишена дозата
на базалния инсулин
•    Ефект на Somogy


Ефектът на Somogy, познат още като „ребаунд” (rebound) ефект или постхипогликемична хипергликемия, носи името на Д-р Michael Somogy, който го описва за първи път. Дължи се на прекаран епизод на нощна хипогликемия, с последващо активиране на секрецията на глюкагон и адреналин, които повишават  кръвната захар.
Следователно, ако  при даден пациент са налице няколко дни на висока кръвна захар сутрин, следва да се провери  нивото на кръвната захар между 2 и 4 часа сутринта.  Ако то е ниско, трябва да се посъветвате с лекуващия ендокринолог за намаляване дозата на нощния инсулин или увеличаване на приетите въглехидрати преди сън. За преодоляване ефекта на Somogy е необходимо да се избегнат нощни хипогликемии.

Как да се предпазите от нощна хипогликемия?

•    Измервайте винаги кръвната си захар преди сън и при необходимост приемете закуска, когато кръвната захар е ≤ 7.0 ммол/л, а в някои случаи по-малка закуска при кръвна захар 7-10 ммол/л. При кръвна захар > 10 ммол/л, без да е имало повишена физичекса активност, не е необходимо да се приема допълнителна закуска
•    Трябва да познавате добре симптомите на нощна хипогликемия и при наличие на такива да проследите кръвната си захар в няколко поредни дни между 2 и 4 часа сутринта
•    Не пропускайте вечерята си, а при лечение с човешки инсулин и закуската преди сън
•    Ограничете приема на алкохол на вечеря или преди сън

Какво трябва да предприемете при наличие на нощна хипогликемия?

•    Да се намали дозата на базалния инсулин, в случаите, в които е налице тенденция за спадане на кръвната захар през нощта до сутринта, без да е имало причина (по-голямо от обичайното физическо натоварване, пропуснато хранене  или недостатъчен прием на въглехидрати  на вечеря или закуската преди сън)
•    Да се намали дозата на базалния инсулин когато сте имали по-продължително и интензивно физическо натоварване
•    Да се приеме допълнително количество въглехидрати ако консумирате алкохол на вечеря или преди сън
•    Да не се пропуска вечеря, а при лечение с човешки инсулин и закуската преди сън, както и да на се приема по-малко количеството въглехидрати, спрямо инжектирания инсулин
•    Ако сте на лечение с конвенционален инсулин и имате чести, трудно овладяващи се нощни хипогликемии, уведомете лекуващия лекар, който вероятно ще преоцени лечението ви с преминаване на инсулинови аналози
Нощната хипогликемия е по-опасна от хипогликемията през деня, тъй като по време на сън е подтиснат отговорът на симпатико-адреналната система, отговорна за включване на бързите механизми за повишаване на кръвната захар.
Следователно всеки пациент трябва да бъде щателно обучен относно симптомите на ниска кръвна захар през нощта и да се изготвят индивидуални стратегии за предотвратяване на нощна хипогликемия.