На какво се дължат високите кръвни захари сутрин?

На какво се дължат високите кръвни захари сутрин?

На какво се дължат високите кръвни захари сутрин?

1. Кои са причините за висока кръвна захар сутрин на гладно?

Ако в няколко последователни дни кръвните ви захари сутрин на гладно са високи причините за това могат да бъдат:

 • недостатъчна доза на бавнодействащия (базален) инсулин
 • прием на храна за вечеря, която води до бавно покачване на кръвната захар (КЗ)
 • непланиран прием на закуска преди сън или през нощта
 • по-ниска от обичайната физическа активност през предходния ден
 • Down феномен (феномен на зазоряването) - покачване на кръвната захар в ранните сутрешни часове, основно поради активиране секрецията на растежния хормон
 • ефект на Somogy - висока кръвна захар сутрин след преживян епизод на ниска кръвна захар през нощта, т.нар. реактивна постхипогликемична хипергликемия 

2. Как да прецените, че дозата на базалния ви инсулин е недостатъчна?

Необходимата доза на базалния инсулин се преценя по стойностите на кръвната захар:

 • преди сън
 • през нощта, обикновено между 2 и 4 часа
 • сутрин преди хранене 
 • след изчерпване действието на бързия инсулин, тоест 4-5 часа след приложението на НовоРапид, Хумалог или Апидра.

Ако количеството базален инсулин е достатъчно, то тогава няма резки колебания в кръвно-захарните стойности. Например кръвна захар преди сън 8.2 ммол/л, през нощта 7-9 ммол/л, сутрин преди хранене 6-7 ммол/л. Ако има значително спадане или покачване на нивото на кръвната захар сутрин, спрямо кръвната захар преди сън и тази тенденция се запазва в поне 3 последователни дни, то количеството на базалния ви инсулин е повече, съответно по-малко от необходимото и изисква корекция на дозата.

Ако причината за високите ви кръвни захари сутрин на гладно се окаже недостатъчно количество на базалния инсулин, трябва плавно да повишите дозата си, като проследявате нивото на кръвната захар през нощта до нагласяването й.

Причината за висока кръвна захар сутрин може да бъде вида на приетата храна за вечеря или закуска преди сън.
Някои храни имат забавена скорост на покачване на кръвната захар и водят до значителното й покачване след няколко часа.

Такива са:

 • храните с високо съдържание на белтъци
 • макаронени изделия
 • пица, хамбургер, дюнер, снакс, чипс, пуканки, пържени храни и други богати на мазнини храни
 • шоколад и сладкиши

Когато сте приели такива храни за вечеря е необходимо да проследите кръвната захар след 5-6 часа и ако е висока да направите корекция с бързодействащ инсулин.