Как да тестваме дозата на базалния инсулин при лечение с инсулинова помпа?

Как да тестваме дозата на базалния инсулин при лечение с инсулинова помпа?

Как да тестваме дозата на базалния инсулин при лечение с инсулинова помпа?

Как да тестваме дозата на базалния инсулин при лечение с инсулинова помпа?

 

Прилагането на много високи дози на базален инсулин или неправилното нагласяне на базалната скорост в различните часове на денонощието може да има за последствие чести епизоди на ниска и/или висока кръвната захар (хипо- и/или хипергликемии).

Твърде ниската доза на базален инсулин ще има за резултат високи стойности на кръвната захар, което от своя страна ще затрудни определянето на подходящи болусни дози по време на хранене.

Лечението с инсулинови помпи позволява висока степен на прецизност при дозиране на базалните нива на инсулин. Този вид лечение осигурява на пациентите по-добър контрол на кръвно-захарните нива и гъвкав режим на живот.

Нуждата от базален инсулин е различна при всеки отделен човек. Тя се влияе от различни фактори – възраст, телесна маса, ниво на физическа активност, етапи на растеж и развитие, бременност, влияние на различни други хормони – напр. полови хормони през пубертета, растежен хормон при растящите индивиди и други.

В детската възраст базалните нужди от инсулин през нощта са високи. Това се дължи на отделянето на различни хормони (растежен хормон,  кортизол), които стимулират черния дроб да отделя допълнителни количества глюкоза в кръвта.

След приключване на растежа синтезата на тези хормони е намалена и ограничена главно в ранните сутрешни часове.

Този ефект на повишаване на глюкозата в ранните сутрешни часове  е познат като „ефект на зазоряването“ („down phenomen“).

Поради тази причина при повечето възрастни има склонност за пикови стойности на кръвната захар в ранните сутрешни часове.

В по-голямата част от случаите дневната доза на базалния инсулин е малко по-ниска от дневната доза на болусния инсулин (инсулинът покриващ храненията).

Това зависи от телесното тегло и чувствителността на даден човек към инсулина, които от своя страна се влияят значително от физическата му активност.

Колкото по-голяма е телесната маса на даден човек, толкова по-висока е необходимостта му от базален инсулин. Колкото по-голяма е физическата му активност, толкова по-малка ще е инсулиновата му нужда. През периода на израстване, напр. в тийнейджърските години, базалната инсулинова нужда може да бъде значително повишена. Обратно, в напреднала възраст тя може да бъде доста ниска.

Настройване на базалните инсулинови дози

При настройване на базалната инсулинова доза трябва да се има предвид, че при пропуск на хранене (без прилагане на болусен инсулин) и в отсъствие на физическа активност, базалният инсулин трябва да поддържа стабилни стойности на кръвната захар, в границите на целевия диапазон. Всяко значително повишаване или понижаване на кръвната захар по време на тестване на базалната инсулинова доза на гладно вероятно означава, че базалните нива трябва да бъдат коригирани.

Преди да настройвате дозата на болусния инсулин т.е. инсулин / въглехидратното съотношение (insulin carbohydrate ratio - ICR) е необходимо да прецизирате настройките на базалния инсулин на вашата помпа.

В противен случай, при наличие на високи или ниски нива на кръвната захар е трудно да се прецени коя доза трябва да се коригира – базалната или болусната.

За да тествате дозите на базалния инсулин в случаите, в които сте приели храна и сте приложили болусен инсулин, ще трябва да изчакате приблизително 4 часа след последния си болус. Това време е необходимо за пълното усвояване на приетите въглехидрати, както и за изчерпване действието на болусната доза, за да не повлияят върху стойностите на кръвната захар.

Ако приемате храна преди тестване на базалната доза, то тя трябва да е с много ниско съдържание на мазнини, за да се избегне по-късно повишаване на кръвната захар, след изчерпване действието на болусния инсулин.

По време на теста трябва да извършвате обичайните си ежедневни дейности.  Да се избягва тежко физическо натоварване. Тестването не трябва да се извършва по време на заболяване или в първите дни на менструация, след хипогликемия или ако кръвната захар е по-висока от  13.9 ммол/л преди началото на теста.

 

За да започнете теста:

  • Проверете кръвната си захар около четири часа след последния ви болус.
  • Ако кръвната захар не е твърде висока или твърде ниска продължете с теста.
  • Проверявайте кръвната си захар на всеки няколко часа до следващото хранене.

Ако кръвната Ви захар спадне с повече от 1.7 ммол/л по време на тестовия период, базалната скорост вероятно е твърде висока. Ако се повиши с повече от 1.7 ммол/л, базалната скорост е твърде ниска.

Базалната скорост трябва да се променя на стъпки, след консултация с лекуващия лекар, в зависимост от нивото на покачване или спадане н а кръвната захар. На следващия ден тествайте отново, за да видите дали корекцията води до по-стабилно ниво на кръвната захар. Продължете да коригирате и тествайте отново, докато се получат стабилни нива на глюкоза в кръвта.

Въпреки, че тестването може да се извършва в произволен ред, препоръчително е първо да се тестват базалните дози през нощта и след това да се премине към тестване на базалните скорости през деня.

Обърнете внимание, че базалните нива обикновено се променят един или два часа преди наблюдаваното повишаване или спадане на кръвната захар, тъй като е необходим близо час, за да може бързодействащият инсулин, вливан от помпата да достигне своя пик. Например, ако кръвната Ви захар се повишава между 03:00 и 07:00 часа сутринта е необходимо да промените базалната скорост между 02:00 часа и 06:00 часа сутринта.