Какво трябва да имате предвид при избора на глюкомер?

Какво трябва да имате предвид при избора на глюкомер?

Какво трябва да имате предвид при избора на глюкомер?

1. Какво представлява глюкомерът?

Глюкомерът е устройство, предназначено  за домашна употреба, чрез което хората със захарен диабет измерват нивото на кръвната си захар /глюкоза/. Това е необходимо, за да можете вие и вашият лекар да определяте ежедневно инсулиновата си доза, както и нейните корекции в случай, че имате по-високи или по-ниски нива на кръвната захар. Измерването на кръвната захар е необходимо и за да разберете как вашият начин на хранене, физическо натоварване или дадено заболяване променят нивото на кръвната ви захар.
Проучването за контрол на диабета и свързаните с него усложнения /The Diabetes Control and Complications Trial /, стартирало през 1993 година, категорично  показа, че неколкократното ежедневно измерване на кръвните захари води до по-добър контрол на диабета и намаляване честотата на свързаните с него усложнения.
Повечето съвременни глюкомери вече не изискват кодиране.
Много хора желаят техните глюкомери да мерят кръвната захар с точността на лабораторно измерената, което е разбираемо.

2. На какъв стандарт трябва да отговаря глюкомера?

За най-точно измерване на кръвната захар, глюкомерите трябва да отговарят на най-новия стандарт за точност при самостоятелно измерване на кръвната захар - EN ISO 15197:3013.
Според този стандарт, 95% от резултатите на измерената кръвна захар трябва да отговарят на следните критерии:

•  99 % от измерените резултати на кръвната захар да с в границите на зона А до зона В на Скалата за общодопустима грешка, т.е. грешките в измерването да нямат опасни последствия за здравето на човека
•  при ниво на кръвната захар < 5.5 ммол/л, отклонението на измерената с глюкомер кръвна захар де е в рамките на ± 0.83 ммол /л спрямо лабораторния резултат. Например при реална кръвна захар 5.0 ммол/л, отчетеният с глюкомер резултат на кръвната захар да е в границите на 4,17 до 5.83 ммол/л.
•  при ниво на кръвната захар ≥ 5.5 ммол/л, отклонението да е в рамките  ± 15 % от лабораторния резултат. Например ри кръвна захар 10.0 ммол/л, отклонението в резултата да е в рамките на ± 1.5 ммол/л, в конкретния случай кръвната захар да бъде в границите на 8.5 до 11 ммол/л. От тук и извода, че понякога колкото по-висока е реалната кръвна захар толкова по-голямо или по-малко възможно отклонение може да се получи спрямо действителната. Например при кръвна захар 20 ммол/л, резултатът на глюкомер може да варира от 17 до 23 ммол/л.

3. Как да изберете подходящ глюкомер?

Има много различни видове глюкомери на пазара, които се различават по няколко критерия:
• точност на измерване
• количество кръв, необходима за измерването
• лесно използване
• болка, свързана с убождането
• скорост на измерване
• размер на глюкомера
• способност да съхранява предишни измерени резултати на кръвната захар в паметта
• вероятност от смущения
• способност за прехвърляне на данните от глюкомера към компютър
• цена
• техническа поддръжка, осигурена от производителя
• специални функции като автоматично синхронизиране, кодове за грешки, голям дисплей или гласови напътствия, или резултати
Добре е да се консултирате с вашия лекар относно подходящия глюкомер за вас, както и начина по който да го използвате.

4. Как може да се провери ефективността на глюкомера?

Има три начина, по които може да се определи, че вашият глюкомер работи добре.

4.1.  Чрез използване на контролен разтвор

• всеки път, когато отваряте нова опаковка с тест ленти
• случайно, когато решите по всяко време на ползване на тест-лентите
• ако изпуснете глюкомера
• всеки път, когато получите необичайни резултати на кръвната захар

Стойността, която получавате, трябва да съвпада с изписаната върху опаковката с тест-ленти. Ако не разполагате с контролен разтвор или не можете сами да се справите с калибирането, се обърнете към доставчика на вашия глюкомер, който ще извърши тестването!   

4.2. Чрез използване на електронното тестване.

Всеки път, когато включите вашия глюкомер, той прави електронно тестване. Ако той открие проблем, на дисплея ще ви изпише код за грешка. Проверете в инструкциите си за употреба на глюкомера какво означава изписания код за грешка и как да отстраните проблема! Ако не сте сигурни дали вашият глюкомер работи правилно, се свържете с вашия доставчик.
    
4.3. Чрез сравняване на резултат от вашия глюкомер с измерения в лаборатория.

Когато извършвате кръвно-захарен профил, носете със себе си глюкомера и от същата капка кръв, от която си взема пробата за лабораторията измерете с глюкомера кръвната си захар! Сравнете резултата след това! Ако вашият глюкомер работи добре разминаването в резултата трябва да е в границите на гореописаните критерии по EN ISO 15197:3013.

5. Можете ли да използвате други места на убождане освен пръстите на ръката?

Някои видове глюкомери ви позволяват да измервате кръвна захар освен от върха на пръстите и от други места. Такива алтернативни части от тялото са дланта, горната част на ръката, китката, бедрото, или прасеца. Не е желателно да използвате тези места на убождане, когато очаквате да има бърза промяна в стойностите на кръвната захар, например по време на физическо натоварване, заболяване и други, защото могат да се получат неточни резултати.

                                                      
Измерването на кръвната захар трябва да става само от пръстите на ръцете при следните случаи:

• ако сте инжектирали инсулин наскоро
• ако подозирате, че имате ниска кръвна захар
• ако не усещате симптомите на ниска кръвна захар
• измереният резултат на кръвната захар не отговаря на начина, по който се чувствате
• скоро след хранене
• скоро след физическо натоварване
• по време на заболяване
• ако сте под стрес

Не трябва да се използват алтернативните места на убождане, с цел калибриране на устройствата за  непрекъснато глюкозно мониториране (CGM) или в случаите когато ще определяте инсулиновата си доза, т.е. при дадено хранене или когато ще извършвате корекция на дозата при висока или ниска кръвна захар.