Значение на „време в обхватa” при захарен диабет

Значение на „време в обхватa” при захарен диабет

Значение на „време в обхватa” при захарен диабет

 

       Значение на „време в обхватa” при захарен диабет

   1. Какво означава „време в обхвата” при захарен диабет?

 Терминът „време в обхвата“ (Time in range) е процентът от време, което човек прекарва с нива на кръвната си глюкоза в целевия диапазон.

Границите на обхвaт варират при отделните хора, но според общите указания, началните препоръчвани граници са нива на кръвна захар (КЗ) от 4.0 до 10.0 ммол/л.

С течение на времето, стремежът е да се премине към по-строг диапазон на КЗ от 4.0 до 7.8 ммол/л.

Времето прекарано в обхвата дава информация как варират стойностите на КЗ в рамките на един ден или за по-дълъг период от време и  показва каква част от денонощието пациентът прекарва със стойности на КЗ, които са в целевия диапазон.

Графиките по-долу показват различни модели на време в обхвата - от 0 до 100 % при различни пациенти.

Времеви интервал 50 % (4.0-10.0 ммол/л) означава, че КЗ е в целевия диапазон 12 часа на ден.

  2. Защо е важно времето прекарано в обхвата?

Времето в обхвата дава по-реална представа за стойностите на КЗ, защото то улавя нейните колебания за даден период от време – ниски, високи и в границите на целевия диапазон.

Понастоящем като утвърден показател за оценка на контрола на захарния диабет и риска за възникване на свързаните с него дългосрочни усложнения се използва гликираният хемоглобин (HbA1c).

За разлика от времето прекарано в обхват, HbA1c дава информация за средните стойности на КЗ през последните 2-3 месеца, но не дава информация за прекарани хипо- и хипергликемии, както и за вариациите на кръвната захар в рамките на един ден или в различните дни.

Освен това някои заболявания като анемия, дефицит на желязо, хемоглобинопатии  и бременност могат да дадат отражение върху стойностите му.

Графиките по-долу дават по-добра представа за предимствата на времето в обхват  в оценката на контрола на захарния диабет.

Те представят трима различни пациента, които имат еднакъв гликиран хемоглобин – 7.0 %, креспондиращ  на средна стойност на КЗ 8.5 ммол/л.

Въпреки това тези пациенти имат различни модели на стойностите на КЗ – високи, ниски и в границите на обхвата.

                     

Първият пациент има значителна вариабилност на кръвната захар с големи екскурзии – опасно ниски и високи стойности. Той прекарва 40 % от времето с високи стойности, 40 % с нормални и 20 % с ниски стойности на КЗ.

При втория пациент варирането на стойностите на КЗ е по-умерено и той има 70 % време в обхвата.

Третият пациент има много ниска вариабилност на КЗ и 100 %  време в обхвата.

В този смисъл, гликираният хемоглобин не можа да даде информация за времето прекарано в обхвата и извън него.

Времето в обхват е добър прогностичен критерий за късните усложнения при захарен диабет(Diabetes Care 2019, Diabetes Care 2018). При повторен анализ на добре познатото проучване за контрола и усложненията при захарен диабет (DCCT), изследователите откриват силна връзка между различните нива на времето перкарано в обхват и диабетните усложнения: очно засягане (диабетна ретинопатия) и бъбречно заболяване (микроалбуминурия).  По-дългото време прекарано в обхват,  води до намаляване на свързаните с диабет усложнения.

Проследяването на времето в обхват има редица предимства. То се базира на ежедневно измерване на стойностите на КЗ, основно чрез изпозлване на различни устройства за постоянно измервана на КЗ (CGM – Dexcom, FreeStyle Libre и др.) и дава възможност за оценка на различни фактори върху стойностите на КЗ – например дадена храна, разходка, спорт, стрес, емоции и др.

Това от своя страна дава възможност за изграждане на причинно-следствени връзки и промяна на дадени фактори (храна, инсулинова доза и др.), за да се прекарва възможно най-голяма част от времето със стойности на КЗ в границите на обхвата.

Седемдесет процента време прекарано в обхвата отговаря приблизително на гликиран хемоглобин 7.0 %, 50 % време в обхвата - приблизително на 8.0 % гликиран хемоглобин.

   

     3. Кои са целите на времето прекарано в обхват?

Целите на времето в обхват са различни за всеки човек и могат да зависят от вида на лекарствата които приема, от типа диабет, диетата (особено приема на въглехидрати), възрастта, риска от хипогликемия. 
По принцип хората с диабет трябва да се стремят да прекарват възможно най-много време в обхвата, като се грижат да избягват ниски кръвни захари, както и прекалено високи. Експертите подчертават, че дори 5% промяна на времето в обхват - например преминаването от 60% на 65% има смисъл, тъй като това означава още един час на ден, прекаран със стойности на КЗ в обхвата.
Увеличаването на времето прекарно в обхвата  с 10%  (2.4 часа на ден) съответства на намаление на HbА1С с приблизително 0.5%.
 
За хора със захарен диабет тип 1 или тип 2, експертите препоръчват да се стремят към:
 
·         Най-малко 70% от деня време в обхвата – нива на КЗ 4.0 – 10.0 ммол/л
·         По-малко от 4% от деня с КЗ <  4.0 ммол/л
·         Намаляване на епизодите с КЗ > 10.0 ммол/л
 
За жените с гестационен диабет (диабет по време на бременността) експертите препоръчват да се стремят към:
 
·             Най-малко 85% от деня КЗ 3.5 – 7.8 ммол/л
·             По-малко от 4% от деня КЗ < 3.5 ммол/л
·             По-малко от 10% от деня КЗ > 7.8 ммол/л
 
Гестационният захарен диабет е високо рисково състояние за бъдеща изява на захарен диабет.  Над 50% от жените с гестационен захарен диабет отключват захарен диабет в първите 5 години след раждането, а над 25% имат затлъстяване, високо кръвно налягане  и повишен риск от хронични сърдечно-съдови заболявания.
 
За бременни жени, които имат диабет тип 1, експертите препоръчват да се стремят към:
·             Най-малко 70% от деня КЗ 3.5 – 7.8 ммол/л
·             По-малко от 4% от деня КЗ < 3.5 ммол/л
·             По-малко от 25% от деня КЗ > 7.8 ммол/л
 
 
Всеки пациент може да определи времето си прекарано в обхват на база данните на кръвната си захар за период от най-малко 14 дни.
 
Времето в обхват най-точно се измерва с помощта на устройство за продължително измерване на КЗ (CGM), въпреки че може да се използва и глюкомер (BGM).
Проучване с поставен CGM за 10 дни при хора без диабет открива  97 %  време с КЗ от 4.3 до7.8 ммол/л, като нивата на кръвната захар са били  средно 5.5 ммол/л, с малки вариации.
 
CGM предоставя постоянна информация за КЗ,  на всеки пет минути, което означава, че е налице пълна картина за това, колко часа от денонощието пациентите са прекарали в целевия си диапазон. 
Ако имате CGM, времето в таргет се изчислява автоматично в софтуера / приложението, което се доставя с вашето устройство: Dexcom Clarity Mobile app и Clarity на компютъра; FreeStyle LibreLink мобилно приложение и LibreView в мрежата; CareLink на Medtronic в мрежата и мобилното приложение Sugar.IQ; и Senseonics Eversense DMS.
Ако използвате данни от глюкомера,  колкото повече измервания на КЗ иамте, съответно ще имате толкова по-добра картина на времето прекарано в обхват. Не забравяйте, че трябва да имате измервания за период от поне 2 седмици. В идеалния случай трябва да имате и измервания след хранене и през нощта. Времето прекарано в обхват е процентът на вашите стойности, които попадат във целевия ви диапазон за определен период от време. 
Най-лесно можете да изчислите времето в обхват с приложение, като въведете или качите вашите данни на КЗ. Bluetooth-съвместимите измервателни уреди имат сдвоени приложения, включително Accu-Chek Connect, Contour Diabetes, One Drop, OneTouch Reveal, mySugr.