Free Style Libre Flash - система за продължително измерване на кръвната захар (Abbott)

Free Style Libre Flash - система за продължително измерване на кръвната захар (Abbott)

Free Style Libre Flash - система за продължително измерване на кръвната захар (Abbott)

Измерването на нивото на кръвната захар може да се осъществи по различни начини:
—  с глюкомер, чрез който се определя глюкозата в кръвта
—    чрез поставен подкожно сензор, който отчита нивото на глюкозата в инрестициалната течност (течността между клетките)
Ако измерите едновременно нивото на глюкоза в кръвта с глюкомер и сравните с резултата от глюкозния сензор е твърде вероятно да имате 2 различни резултата. Това е така, защото има забавяне от 5-10 минути, между нивото на глюкоза в кръвта и в междуклетъчната (интерстициалната) течност.

Всеки път, когато системата за продължителен глюкозен мониторинг отчита ниска кръвна захар (хипогликемия) или има несъответствие на клиничните симптоми и отчетеното ниво на кръвната захар, е необходимо пациентът да измери и сравни резултата с глюкомер.

През октомври 2014 година в Европа бе одобрена нов тип „хибридна” система за измерване на кръвната захар, която комбинира най-добрите предимства от методите на измерване от пръста и съществуващите системи за продължителен глюкозен мониторинг.
Системата се нарича Free Style Libre Flash на фирма Abbott. Може да бъде закупена от уебсайтове онлайн, като засега е достъпна в няколко Европейски страни: Франция, Обединеното Кралство, Германия, Италия, Испания, Холандия, Швеция.  Тя е разработена като заместител на глюкомерите и предоставя на пациентите предимствата на постоянното глюкозно измерване, с отчитане на стойностите на кръвната захар в реално време, както и запис на кръвно-захарните нива, с определяне на тенденциите на движението им при всеки пациент.
 


Free Style Libre Flash е особено подходящ за пациентите със захарен диабет на лечение с инсулин, където е необходимо често проследяване на кръвната захар. Чрез тази система се избягва многократното бодене за измерване на кръвната захар с глюкомер, което се налага особено често при малките деца.
За разлика от някои системи за продължителен глюкозен мониторинг,  Free Style Libre Flash не разполага с аларма за високи или ниски кръвни захари.

Free Style Libre Flash се състои от:

1.Водоустойчив глюкозен сензор с кръгла форма, 5 мм височина, диаметър 35 мм.

-    Поставя се в горната част на ръката в близост до рамото, с помощта на апликатор за около 15 секунди. Той е водоустойчив, издържа на 1 метър дълбочина за 30 минути.
-    Сменя се на всеки 14 дни, като за 14 дневния период на носене на сенозра се осъществяват около 1340 измервания
-    Измерването е чрез филамент с дължина 5 мм и дебелина 0.4 мм, който се въвежда подкожно. Той измерва нивото на глюкоза на всеки 15 минути.
-    Не е необходимо калибриране чрез въвеждане на стойности на кръвната захар, измерени с глюкомер, за разлика от традиционните глюкозни сензори, където се изисква 2 пъти дневно пациентът да измерва кръвната си захар с глюкомер и да въвежда стойностите с цел калибриране на системата.

2.Сканиращо устройство, което представлява безжичен touchscreen четец, с цветен дисплей. То работи и като глюкомер с тест-ленти на Free Style Optium.Могат да се правят многократни, безболезнени измервания на моментните стойности на кръвната захар чрез доближаване на четеца над сензора, до момента на издаване на звуков сигнал, след който на екрана се изписва стойността на кръвната захар. Отчитането отнема по-малко от секунда. Може да стане и през дрехите.
Устройството дава графика на движението на кръвните захари. На дисплея над моментната стойност на кръвната захар се появява стрелка, като посоката й определя тенденцията на движението на кръвната захар:
↑ - кръвната захар се покачва стръмно – над 0.1 ммол/минута
/ - кръвната захар се покачва по-плавно от 0.06 до 0.1 ммол/мин
→ кръвната захар е без тенденция за покачване или спадане
/ - кръвната захар спада със скорост от 0.06 до 0.1 ммол/мин
↓ - кръвната захар спада със скорост над 0.1 ммол/мин
 


Обхватът на измерване е от 2.2 до 27.8 ммол/л. При стойност на кръвната захар по-ниска от 2.2 ммол/л, на дисплея се появява символ „Lo”. При стойност по-висока от 27.8 ммол/л се изписва “Hi”. В тези случаи е необходимо да се провери нивото на кръвната захар с глюкомер.
В паметта се съхранява информация за кръвно-захарните стойности през последните 90 дни. Освен това устройството дава информация за процентното разпределение на времето прекарано с нормални, ниски или високи кръвни захари.
Първоначално възрастовата граница за използване бе над 18 години, като съвсем наскоро устройството бе одобрено за деца от 4 годишна възраст.