Фондове на Европейската комисия отпускат средства за тестване ефективността на изкуствения панкреас при деца със захарен диабет тип 1

Фондове на Европейската комисия отпускат средства за тестване ефективността на изкуствения панкреас при деца със захарен диабет тип 1

Фондове на Европейската комисия отпускат средства за тестване ефективността на изкуствения панкреас при деца със захарен диабет тип 1

Европейската Комисия е отпуснала 4.6 млн. паунда за провеждане на проучване, чиято цел е да прецени ефективността на  изкуствения панкреас като нов начин на лечение, за подобряване контрола и качеството на живот на децата със захарен диабет тип 1. Екип от изследователи на Университета и на Университетската Болница в Кеймбридж, се надяват, че проучването ще може да потвърди ефективността на изкуствения панкреас, като средство на лечение, което ще доведе до значителна промяна в качеството на лечение на болните от захарен диабет тип 1.
Проектът се нарича KidsAP и в него участват учени от Кеймбриджкия Университет, съвместно със специалисти от други институти в Европа и САЩ. Проучването ще се проведе сред 94 деца със захарен диабет тип 1, на възраст от 1 до 7 години. Децата ще бъдат разделени на две групи:
•    група с провеждане на лечение с най-ново поколение инсулинова помпа
•    група със затворен тип система или изкуствен панкреас,  включваща инсулинова помпа, устройство за непрекъснато измерване на кръвната захар (сензор) и контролиращ алгоритъм  за изчисляване на инсулиновата доза
В продължение на 1 година при децата ще се наблюдават и оценяват  ефективността на лечението и качеството им на живот.
Ако проучването покаже, че лечението с изкуствен панкреас е по-ефективно, в сравнение с инсулиновата помпа, то това ще промени начинът на лечение на захарния диабет тип 1 в национален и международен план и ще доведе до по-добро качество на живот сред малките деца”, казва професор David Dunger, сътрудник по проекта.
Миналият месец, изследователи от Университета в Кеймбридж съобщиха, че изкуственият панкреас може да „трансформира лечението” при бременни жени със захарен диабет тип 1. Към настоящия момент обаче, все още няма проведени проучвания, които да покажат, как системата може да се използва при малки деца у дома.
Ние вече сме виждали, че изкуственият панкреас може да има много положително въздействие върху живота на хората и сега, благодарение на Европейската Комисия, ние можем да видим дали този положителен ефект ще се потвърди и при малките деца”, казва водещия автор по проекта, доктор Roman Hovorka от Катедрата по Педиатрия на Университета в Кеймбридж и Болницата Аденбург.
В настоящия момент, децата имат нужда от чести инсулинови инжекции, които им създават неудобства и същевременно им причиняват болка. Ние се надяваме, че чрез технологията на изкуствения панкреас, те ще отпаднат.”