Ултрабързодействащият инсулин Fiasp  е одобрен в Америка и Европа

Ултрабързодействащият инсулин Fiasp е одобрен в Америка и Европа

Ултрабързодействащият инсулин Fiasp  е одобрен в Америка и Европа

Novo Nordisk обяви, че техният ултрабързодействащ инсулин аспарт, с наименованието Fiasp, е одобрен от Европейската комисия, която обхваща всичките 28 страни-членки на Европейския съюз.

Според информацията, публикувана в GlobeNewswire, Fiasp е ново поколение бързодействащ инсулин, който  има по-бърз и по-близък до физиологичния инсулинов отговор след хранене. Fiasp има сходен профил на безопасност до този на познатия ни бързодействащ инсулин аспарт, известен с търговските имена – Novolog  в САЩ и NovoRapid в Обединеното кралство.  Ултрабързодействащят инсулин аспарт - Fiasp е одобрен за лечение на захарен диабет тип 1 и тип 2, за приложение с инсулинови писалки и инсулинови помпи.

1. За ултрабързодействащия инсулин Fiasp

Fiasp е по-бързодействаща форма на познатия вече инсулин аспарт - Novolog и NovoRapid. Той е в състояние да осигури по-ранно  и по-бързо усвояване на инсулина, като по този начин допринася  за по-ранното му  действие след хранене.
Преди малко повече от 10 години в клиничната практика бяха въведени инсулиновите аналози, които показаха един доста по-добър ефект в контрола на кръвната захар, в сравнение с по-старото поколение човешки инсулини. Сега, създаването на ултрабързодействащия инсулин Fiasp обещава още по-добър контрол на кръвната захар след хранене.


3. Ефективност и безопасност на Fiasp

В проучване са сравнявани резултатите при приложение на инсулин аспарт /Novolog и NovoRapid/ и ултрабързодействащия инсулин аспарт  /Fiasp /. Резултатите от финалната фаза IIIа на клиничните проучвания - ONSET 1 и ONSET 2 сочат, че при хората със захарен диабет тип 1, Fiasp изглежда е имал статистически по-голяма ефективност в намаляването нивото на гликирания хемоглобин /HbA1c/ в сравнение с инсулин аспарт – NovoRapid и Novolog.
И в двете проучвания, които обхващат над 2000 души със захарен диабет тип 1 и тип 2, Fiasp е показал по-малко нарастване на кръвната захар след хранене, в сравнение с инсулин аспарт /NovoRapid и Novolog/.
Очаква се Fiasp да се появи на пазара в страните от Европейския съюз през първата половина на 2017 година.