Стартира голямо проучване за превенция на захарен диабет тип 1

Стартира голямо проучване за превенция на захарен диабет тип 1

Стартира голямо проучване за превенция на захарен диабет тип 1

На път е да стартира проучване от изключително голяма важност в Шотландия, касаещо възможните начини за предотвратяване изявата на захарен диабет тип 1.
Изследователи от University of Exeter Medical School ще извършват проучване сред 6 400 семейства на хора със захарен диабет тип 1.
Ще се извършват кръвни изследвания при деца, които имат родител, брат или сестра с инсулинозависим захарен диабет, с цел да се прецени дали те са изложени на висок риск също да развият заболяването.
Съответно децата, които са с висок риск за изява на заболяването ще бъдат включени в проучването, като им се дава да приемат Метформин, който е най-често изписваното лекарство за захарен диабет тип 2.
Професор  Terence Wilkin, който е водещият изследовател на проучването за превенция на акцелериращите (ускоряващи) фактори - Accelerator Prevention Trial (adAPT), казва: „Ние все още не разполагаме с никакви средства за предотвратяване на захарен диабет тип 1, който във всички възрасти се дължи на недостатъчно количество инсулин. Всички ние, с течение на годините губим инсулинпродуциращи бета клетки, но повечето от нас имат достатъчно клетки, които да осигуряват нормална функция.”
„Въпреки това, ако е налице бърза загуба на бета клетки, се развива инсулинозависим захарен диабет, като колкото по-бърза е загубата, на толкова по-ранна възраст се изявява заболяването”.
Според хипотезата за акцелерирането  има два типа захарен диабет тип 1: бърз и бавен тип. Загубата на бета клетки прогресира в различна степен при различните хора и се появява на различна възраст.
Всяко участващо в проучването дете ще получава Метформин или плацебо в продължение на 4 месеца.
През първия етап на проучването ще се прецени дали то е безопасно, дали Метформинът ще намали стреса върху бета клетките и колко участници ще са необходими, за да продължи проучването.
Ако се установи, че Метформинът намалява бета-клетъчния стрес, участниците ще преминат към следващите етапи на проучването.
Според професор Wilkin е възможно, модерната среда на живот да ускорява загубата на бета клетки, чрез усилената им работа (претоварването им) и подлагането им на стрес.  Това само по себе си би се превърнало във фактор за увеличаване на заболеваемостта от захарен диабет тип 1 и изявата му във се по-малка възрастова група.
Проучването “adAPT”  ще използва медикаменти за защита на бета клетките от стреса, така че те да оцелеят по-дълго. При успех, в края на проучването ще се предложи средство за предотвратяване на диабет тип 1,  с един рентабилен медикамент, който може да бъде незабавно предоставен на децата в риск. 
Проучването стартира в Шотландия, тъй като страната е на трето място по най-висок процент на заболеваемост от захарен диабет тип 1 в света и разполага с високо ефективна система за идентифициране на засегнатите семейства и съвместната им работа с детски диабетолози.
Според професор Greene, ако проучването завърши успешно, ще е налице едно просто, безопасно и ефективно лекарство, което ще предотврати развитието на диабет тип 1 при младите хора и това ще бъде голям пробив.