Роля на постпрандиалната хипергликемия в контрола на диабета

Роля на постпрандиалната хипергликемия в контрола на диабета

Роля на постпрандиалната хипергликемия в контрола на диабета

Високото ниво на кръвна захар след хранене, известно още под наименованието постпрандиалната хипергликемия, има неблагоприятен ефект при хората със захарен диабет тип 1 и тип 2, сочат данните от ново проучване.

Гликираният хемоглобин е приет като "златен стандарт" за оценка контрола над кръвно-захарните стойности и предвиждане на риска от възникване на хроничните усложнения на диабета. През последните години се натрупват все повече доказателства, че той не трябва да се разглежда като изолиран показател за оценка на метаболитния контрол на диабета, а в комплекс с други показатели, като ниво на кръвната захар преди и след нахранване /постпрандиалната хипергликемия/.
Доказано е, че твърде високите нива на кръвна захар след хранене увеличат риска от възникване на сърдечно-съдови заболявания, злокачествени заболявания /рак/ и увреждания на очите при хората със захарен диабет.
Следователно постигането на добри стойности на кръвната захар след хранене е от голямо значение за постигането и поддържането на добър гликемичен контрол.
Професор  Johan Jendle от Университета Йоребро, Швеция и научнен секретар на Шведското дружество по диабетология, казва: "Добрият метаболитен контрол не може да се определя единствено и само от процента на пациентите, които са постигнали добър гликемичен контрол, въз основа нивото на гликирания им хемоглобин /HbA1c/.
" Освен нивото на гликирания хемоглобин, в оценката на гликеми1ния контрол трябва да се имат предвид също така „екскурзиите” на кръвната захар, основно степента й на повишаване след хранене /постпрандиалната хипергликемия/. Поддържането на добро ниво на кръвната захар след хранене има важна роля за доброто качество на живот на хората с тип 1 и тип 2 захарен диабет диабет."