През месец юни 2020 година бе одобрен нов бързодействащ инсулин на компанията Eli Lilly.

През месец юни 2020 година бе одобрен нов бързодействащ инсулин на компанията Eli Lilly.

През месец юни 2020 година бе одобрен нов бързодействащ инсулин на компанията Eli Lilly.

Одобрен е нов бързодействащ инсулин - Lyumjev ™

 

Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри нов вид бързодействащ инсулинов аналог с наименование Lyumjev ™ на компанията Eli Lilly, за подобряване на гликемичния контрол при възрастни със захарен диабет тип 1 и тип 2.

Lyumjev е нова формула на инсулин лиспро (Хумалог), разработена с цел овладяване на бързото покачване на нивото на кръвната захар след нахранване.

Този вид инсулин се инжектира в началото или в рамките на 20 минути след започване на храненето.

Фармакокинетичният профил на Lyumjev показва, че след инжектирането му подкожно, той навлиза в кръвообращението след приблизително 1 минута. Достига 50 % от максималната си концентрация на 13-та минута, а максмалната му концентрация е на 57-та минута.

Одобрението на този нова форма на бързодействащ инсулинов аналог се базира на данните от две рандомизирани, активно контролирани проучвания(PRONTO-T1D и PRONTO-T2D), във фаза 3, с продължителност на изпитването 26 седмици. Тези проучвания сравняват ефикасността и безопасността на Lyumjev с Humalog® при възрастни хора със захарен диабет тип 1 и тип 2.

Резултатите от двете проучвания сочат, че Lyumjev има съизмерим ефект с този на Хумалог (Humalog) по отношение на намаляването нивото на  гликирания хемоглобин (HbA1c.

В допълнение, Lyumjev е показал по-добър ефект от Humalog, при контролиране на варирането на кръвната захар на 1- и 2-я след хранене. Профилът на безопасност на Lyumjev е бил подобен на този, наблюдаван при Humalog. Най-честите нежелани реакции при Lyumjev са хипогликемия, реакции на мястото на инжектиране, алергични реакции, обрив, сърбеж, липодистрофия и увеличаване на теглото.

Lyumjev е противопоказан по време на епизоди на хипогликемия и при пациенти със свръхчувствителност към инсулин лиспро (Хумалог) или към някое от помощните вещества в Lyumjev.

Както и при останалите инсулини, така и при тоз, най-честата нежелана реакци е хипогликемита, която може да бъде тежка и дори животозастрашваща.

Ценовата листа на лиспро ааbс (Lyumjev) ще бъде същата като тази на инсулин лиспро (Humalog).

 Lyumjev ще се предлага в следните форми: във флакони от 10 mL за многократна употреба; във флакони от 3 mL, в писалки - KwikPens, Junior KwikPens и TempoPens за еднократна употреба. Всички тези форми ще съдържат 100 единици инсулин лиспро ааbс в 1 mL. Lyumjev подобно на инсулин Хумалог, ще се предлага също в писалки за еднократна употреба KwikPens 3 мл, които ще съдържат 200 единици инсулин в 1 мл.