Откриха нова молекула свързана със захарен диабет тип 1

Откриха нова молекула свързана със захарен диабет тип 1

Откриха нова молекула свързана със захарен диабет тип 1

Изследователи от Университета Линкълн във Великобритания са идентифицирали неизвестна досега молекула, която е
атакувана от имунната система на хората с автоимунен захарен диабет.
До момента бяха известни четири молекули, обект на атака от имунната система на хората със захарен диабет тип 1:

1. Инсулин (Ins )
2. Глутамат декарбоксилаза, по-специално нейната 65 kDa изоформа (GAD 65)
3. Oстровен антиген-2 (IA-2)
4. Цинков транспортер-8 (ZnT8)

През последните 20 години бе идентифицирана пета непозната молекула, наричана  Глима (Glima). Днес мистерията
около нея е разгадана и тази молекула е идентифицирана като Тетраспанин – 7 (Tetraspanin-7).
Главният изследовател Доктор Кристи (Dr. Christie) споделя: „Идентифицирането на циркулиращите в кръвта
автоантитела и откриването на техните молекули-мишени, позволява на учените да създават тестове за поставяне на
диагнозата автоимунен захарен диабет и да откриват хората, които имат висок риск да развият заболяването”.