Ново устройство за измерване на кръвната захар без убождане

Ново устройство за измерване на кръвната захар без убождане

Ново устройство за измерване на кръвната захар без убождане

Датската RSP Systems е в процес на разработване на новото си неинвазивно (без убождане) устройство за измерване на кръвната захар. Нарича се  GlucoBeam. То работи на базата на Raman спектроскопска технология (RSP), която представлява нееластично разсейване на оптични лъчения върху молекулите на дадено вещество (твърдо, течно или газообразно), съпроводено от забележима промяна в неговата честота. Raman спектроскопската технология дава възможоност да се определя концентрацията на различни вещества в течността между клетките (интерстициалната течност). В конкретния случай се измерва кръвната захар.

Raman спектроскопията е всъщност анализът на разсеяната светлина от дадена проба и може да определи количеството на молекулите в пробата. Рамановата  спектроскопия е ефективен метод за химичен анализ на състава и структурата на вещества.
Неинвазивното, тоест без да има убождане, мониториране на кръвната глюкоза може да доведе до по-добро съдействие от страна на пациента, тъй като безболезнена ще позволи по-често измерване на кръвната захар и по-добър контрол на захарния диабет.
Данните от GlucoBeam ще бъдат безжично интегрирани с приложение за смартфон или таблет за съхранение и анализ. RSP също планира да интегрира данните от пациенти с базирани в "облака" услуги за мониторинг на пациента, с включване и на лекари, за осигуряването на по-добри грижи за диабетно болните.