Лечение на захарен диабет тип 1 с ваксини - възможности на хоризонта?

Лечение на захарен диабет тип 1 с ваксини - възможности на хоризонта?

Лечение на захарен диабет тип 1 с ваксини - възможности на хоризонта?

Учените непрекъснато са в процес на търсене на нови възможности за лечение на инсулинозависимия захарен диабет, които да позволят на пациентите да имат добър контрол на заболяването и пълноценен начин на живот. Усилията на тези учени са насочени към постигане на следната цел:  захарният диабет тип 1 да е не само заболяване, което се лекува, но и заболяване, което да може да се предотвратява.
През последните няколко години се провеждат проучвания за лечение на захарен диабет тип 1 чрез прилагане на ваксини. Основната цел е да се спре имунният процес, отговорен за унищожаването на образуващите инсулин клетки на  задстомашната жлеза. Понастоящем, в процес на проучване са 2 ваксини: БЦЖ /BCG/ ваксината и ваксина срещу Салмонела /Salmonella/.

1.БЦЖ /BCG/ ваксина

Под ръководството на Д-р Denise Faustman от Имунобиологичната лаборатория на Главната болница на щата Масачузетс, се провежда проучване, относно възможностите на лечение на захарен диабет тип 1 чрез приложение на БЦЖ ваксина. Това проучване се основава на откритието на лабораторията, че кратък и същевременно нетокси чен курс на лечение с БЦЖ ваксина при мишки с напреднал захарен диабет тип 1, може да унищожи  „лошите” Т- клетки на имунната им система, които убиват произвеждащите инсулин клетки на панкреаса.
Изследователите са открили, че в кръвта на хората със захарен диабет тип 1 са налице „лоши” Т-клетки, подобни на тези в мишите модели. Изхождайки от този факт, учените смятат, че подобно лечение ще доведе до успех и при хората със захарен диабет тип 1 и през 2008 година стартира програма за клинично изпитване на БЦЖ ваксината при хора /BCG Human Clinical Trial Program/.
Целта на програмата е да установи, дали бацилът на Calmette-Guerin в състава на БЦЖ,  ще успее да унищожи „лошите” Т- клетки при хора с напреднал захарен диабет тип 1.  Понастоящем, БЦЖ се използва повече от 80 години за имунизация против туберкулоза, но освен това тя има намира и някои други приложения – за лечение на рак на пикочния мехур, а също така се смята, че удължава живота на децата, родени със СПИН.
Приложена при хората, тя води до временно повишаване нивото на вещество, наречено тумор-некротизиращ фактор /TNF/. В първата фаза на клиничното проучване на БЦЖ, екипът от изследователи е показал, че тумор-некротизиращият фактор може да елиминира циркулиращите в кръвта „лоши” Т-клетки на хората със захарен диабет тип 1 и да доведе до клиничното им подобрение.
Целта на екипа учени е да създаде един нов, евтин и нетоксичен начин за лечение на напреднал захарен диабет тип 1.
В първата фаза на клиничното проучване е доказано, че прилагането на БЦЖ е безопасно при хората със захарен диабет тип 1. Не е имало тежки реакции към ваксината. Доказано е също така, че БЦЖ може да премахне причиняващите заболяването Т-клетки на имунната система и да възстанови производството на инсулин, поне за кратко, при хора, които са имали захарен диабет тип 1 от няколко години (хората включени в проучването са със средна давност на диабета 15 години).
В момента проучването е във втора фаза на клинично изпитване, която ще продължи 5 години. През тази фаз, целта ще е да се установи каква точно доза от БЦЖ трябва да се прилага и колко често, за да може да се постигне устойчив резултат при хората с инсулинозависим захарен диабет.

2. Ваксина срещу Салмонела /Salmonella/

Другата ваксина, която се смята, че можа да има положителен ефект в лечението на захарен диабет тип 1 и за която се заговори от няколко месеца е ваксината против Сламонела. През април тази година, водещият автoр на проучването с тази ваксина, Mohamed Husseiny Elsayed oт Научния Институт Бекман в Дуарт, Калифорния, представя изследователския си екип на годишната среща на Ендокринното дружество в Бостън.
Проучването в момента се извършва върху мишки, като се изпитва действието на бактериите от вида Салмонела тифимуриум в комбинация с потискащото имунната система  лекарство анти - CD3 и цитокини. Ваксината е имала положителен ефект при мишките. Тя не само е забавила развитието на диабета, но е довела и до нормализиране на толеранса към глюкоза.
Mohamed Husseiny Elsayed съобщава, че ваксината е била прилагана през устата и вярва, че тя е би могла да бъде едно безопасно и същевременно ефективно средство в лечението на захарен диабет тип 1.
Дали ще станем свидетели на подобен вид лечение на захарния диабет?