Техническо оборудване на кабинета по детска ендокринология и болести на обмяната

Техническо оборудване на кабинета по детска ендокринология и болести на обмяната


♦ Wellion LOOPO – анализатор за определяне на гликиран хемоглобин HbA1c от периферна кръв (кръв от пръста)
www.wellion.bg
 

 ♦   Апарати за измерване на кръвна захар:

♦   Wellion Calla Light

 
♦    Wellion Calla Mini

 

 


                                                        
♦    Optium Free Style с възможност за определяне и на кетони в кръвта

 

♦    Ехографски апарат Mindray


 

♦   Oрхидометър на Prader
Служи за определяне обема на тестисите – от 1 до 25 мл.
 


-    1-3 мл /жълт цвят/ – предпубертетен обем.
-    4-12 мл /оранжев цвят/ – пубертетен обем.
-    15-25 мл /червен цвят/ – обем при възрастни.


♦    Ръстомери:

–  вертикален модел Seca модел 206.
 


–   хоризонтален модел Seca модел 210.
 

 

 


♦    Теглилки:

♦   Теглилка за кърмачета ADE
–  Капацитет 20 кг.
♦    Градуиране - 10 гр. ˂ 10 кг. ˃ 100 гр.


 
♦    Електронна везна Neo BS 404 BF


–    капацитет до 180 кг.
–    точност до 100 гр.
–    сензорно отчитане.
–    отчитане на мазнини, вода, мускулна и костна маса в %.