Дейност на кабинета по детска ендокринология и болести на обмяната

Дейност на кабинета по детска ендокринология и болести на обмяната

Дейност на кабинета по детска ендокринология и болести на обмяната

1. Диагностика и лечение на деца с инсулинозависим захарен диабет. Структурирано обучение за самоконтрол на диабетното заболяване чрез беседи и помощни материали. Обучение относно поведение при острите усложнения на диабета, физическа активност и възникнали остри заболявания. Изготвяне на хранителен режим.

2. Диагностика и лечение на неинсулинозависими форми на захарен диабет – захарен диабет тип 2, моногенен (МODY) захарен диабет, вторичен диабет при  муковисцидоза, хронични хемолитични анемии, онкологични и други хронични заболявания.

3. Диагностика и лечение на деца и юноши със затлъстяване и наднормено тегло. Обучение на семействата им в спазване на адекватен хранителен и двигателен режим, както и медикаментозно лечение на съпътстващите усложнения – инсулинова резистентност, нарушен глюкозен толеранс, отклонения в мастния профил и други.

4. Диагностика и лечение на деца със заболявания на щитовидната жлеза - вроден хипотиреоидизъм, автоимунен тиреоидит на Хашимото, Базедова болест.

5. Диагностика и лечение на нарушения в калциево-фосфорната и магнезиевата обмяна при заболявания на паращитовидните жлези или настъпили вследствие на други заболявания и състояния.

6. Диагностика и лечение на рахит – витамин Д-недоимъчен рахит, витамин Д-резистентен рахит и други специфични форми на рахит.

7. Диагностика и проследяване на деца с висок ръст или изоставане в растежа и при необходимост насочване към специализираните комисии за лечение с растежен хормон.

8. Диагностика и лечение на заболявания на надбъбречните жлези – Адисонова болест, вродена надбъбречна хиперплазия и други.

9. Диагностика и лечение на деца и юноши с нарушения в половото развитие – късен или преждевременно настъпил пубертет. Диагностика и проследяване на нормалните варианти на преждевременен пубертет – преждевременно развитие на гръдните жлези (телархе), преждевременно окосмяване (пубархе).
 
10. Диагностика и лечение на с повишено окосмяване (хирзуитизъм).
 
11. Диагностика и лечение на девойки с липса или нарушения в менструалния цикъл, поликистично-овариален синдром.

12. Измерване на: кръвна захар, гликиран хемоглобин /HbA1c/, ехография на щитовидна жлеза, антропометрични показатели, проследяване параметрите на растеж и полово съзряване.